Attilâ İlhan’ın Selanik’i

Selanik-Attila-İlhan

Ünlü şair ve yazar Attilâ İlhan’ı hepimiz duymuşuzdur. Kâh ben sana mecburum şiiri ile kâh ne kadınlar sevdim zaten yoktular dizeleriyle.

Peki, Türk edebiyat ve düşünce dünyasına önemli katkıları olan, bir döneme damgasını vuran Attilâ İlhan’ın; kim kaldı şiirinde geçen “Hamza Bey Camisi”nin Selanik’te olduğunu biliyor muydunuz?

İşte size üstadın kaleminden serbest bir gazel olarak dökülen, divan şiirinin sesiyle güçlendirdiği, klasik Türk müziği tınılarıyla Hamza Bey Camisi, Selanik, Jön Türkler, İttihat ve Terakkiciler…

Selanik-Hamza Bey-eski

 

kim kaldı

silah atılmıyor

güvercin şakırtısıdır

şafakta yaldızlanan

şadırvanda su

ıhlamurlarda ezan

görkemli bir namaz uğultusu

heyhat

hamzabey cami-i şerif’inden kim kaldı

kim kaldı eski selânik’ten

laternalar sustu

sürahiler tenha

tek kibrit çakılmıyor

kim kaldı ittihat ve terakki’den

oj öntürkler ki – `hariçten

evrak-ı muzırra celbederlerdi’ –

o fedailer ki barut öksürürler

sakal tıraşları mavi

kırmızı bıyıkları biber

kim kaldı

müdafaa-i hukuk cemiyeti’nden

avcı ceketi

körüklu çizme

astragan kalpak

bazen ‘ittihatçı’

hafif `iştirâkiyûn’

öfkeli kaşları salkım saçak

kumral bıyıkları mahzun

hani felaket tütün içerler

ceplerinde idam fermanları

bellerinde söğüt yaprağı bıçak

ya millet meclisi’nde meb’us

ya kuva-yı seyyarede asker

kadehlerde rakı

nazlı beyaz

vaniköy korusunun `teşrinler’deki sisi

gramofonda incesaz

meyhane musikisi

o şenliklerden heyhat kim kaldı

ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney

keman yanlış anlaşılmasından tedirgin

utlar vahim sorular soruyor

öldü nâzım şâmilof sarı mustafa

yıkılmış strasnoyploşçat’ın saat kulesi

eski bolşeviklerden kim kaldı

 

Attilâ İlhan

 

Not: Hamza Bey Camisi için buraya tiklayın.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Name*