Giannis Barber Shop (Koureio-Xoureio Giannis)

Papafi 158, Kato Toumpa, Selanik

Fb: koureio.xoureio.tis.toumpas

The Barber Shop

Mitropoleos 97, Selanik

Mens’ club since 1999