MONEY STATION EXCHANGE

Tsimiski & Iktinou 1, Selanik

Argo Change AE

Monastiriou 7

Kassapidis Exchange

Monastiriou 14

Kapa Change

Egnatia 49-51

Ikaros AE

Lagada 1

Intel Express AE

Chalkeon 29

Kassapidis Exchange

Egnatia 47

G.P.K. A.E.

Egnatia 1

Eurochange Hellas S.A.

Platia Aristotelous 9