Selanik’te Otomobilsiz Kent Günü Etkinlikleri

Ï Ðïäçëáôéêüò ¼ìéëïò «ÂÝëïò» óå óõíåñãáóßá ìå ôï ÄÞìï Èåóóáëïíßêçò äéïñãÜíùóå óôá ðëáßóéá ôùí åïñôáóìþí ãéá ôçí ðáãêüóìéá çìÝñá ÷ùñßò áõôïêßíçôï, ôï «3ï ÄéåèíÝò Ðïäçëáôéêü Circuit ôçò Èåóóáëïíßêçò» êáôçãïñßáò Áíäñþí-Elite êáé Open. Èåóóáëïíßêç, ÓÜââáôï 20 Óåðôåìâñßïõ 2014

18 Eylül pazar gününden itibaren Selanik’te Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında “Otomobilsiz Kent Günü” etkinlikleri başlıyor.

Pazar günü Selanik’in merkezindeki bazı caddelerde Belediye Başkanı Yannis Boutaris’in de katılımıyla yeni bisiklet ve engelli araç park etme alanları oluşturulacak.

selanik-otomobilsiz-1

20-21 Eylül günlerinde de yeni bisiklet ve yaya yollarının açılışı yapılacak.

“Otomobilsiz Kent Günü” olan 22 Eylül Perşembe ise şehir merkezindeki bazı caddeler trafiğe kapatılarak sadece otobüs ve taksi trafiğine açık kalacak.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Name*